Regler for aktiviteter

Alle selskabets medlemmer og associerede medlemmer er hjertelig velkomne til at arrangere medlemsmøder foredrag, kurser, konferencer mv.

Vil du arrangere foredrag og kurser skal du have foredrags-/kursusbeskrivelser godkendt af styrelsen. Du skal selv sørge selv for prisfastsættelse, annoncering i Psykolog Nyt, lokalebooking, afholdelse, oprydning mv. Foredrag og kurser kan være arrangeret af selskabet (fortrinsvis ulønnet) eller gennem selskabet.

Alle foredrag og kurser skal henvende sig til både medlemmer og associerede medlemmer samt eventuelt andre interesserede personer.

Medlemmer og associerede medlemmer skal have mindst 10% rabat på åbne foredrag og kurser. Arrangører kan vælge at give studentermedlemmer større rabat. De tre styrelsesmedlemmer kan deltage uden beregning i alle foredrag og kurser; men dækker selvfølgelig selv deres transport, forplejning og kursusmaterialer, så arrangøren ikke pålægges ekstraudgifter.

Alle foredrag og kurser skal eksplicit forholde sig til evidenstraditionen – herunder emnet evidensbaseret coaching. De australske skabere af udtrykket evidensbaseret coaching, forstår det som coaching 1) baseret på den bedst tilgængelige forskningsbaserede viden, 2) integreret med coachens ekspertise samt 3) tilpasset til fokuspersonens individuelle præferencer og behov. Teoretiske dogmer, som hævdes kritikløst ligger længst væk fra idealet om evidens.

Indholdet i foredrag og kurser må ikke - uden at det bliver kommenteret på - stride imod resultater fra eksisterende empirisk forskning. Dog kan nye tiltag, som falder uden for andre selskabers fagområder, godkendes efter styrelsens vurdering.

Kurser bør ideelt set forholde sig til teori (herunder metateoretiske antagelser), empirisk dokumentation (herunder effektforskning), beskrivelse af metoder, træning i brugen af teorier og metoder, diskussion af relevansområde, etiske overvejelser, integration i deltagernes arbejde, informationer om hvor deltagerne kan lære mere mv.

Sidst opdateret d. 08-02-2014 08:49