Formål

Det er selskabets formål:

  • At fremme udviklingen og udbredelsen af evidensbaseret coaching – dvs. anvendelsen af den bedst tilgængelige forskningsbaserede viden og erfaringer i forbindelse med coaching.
  • At opsamle, udvikle og udveksle viden og erfaringer på området til brug ved kvalificering af selskabets medlemmer og associerede medlemmer.
  • At initiere forskning og metodeudvikling inden for evidensbaseret coaching.
  • At efteruddanne psykologer samt at videreuddanne andre faggrupper i coaching på et psykologisk, forskningsbaseret grundlag.
  • At bidrage til udvikling af en specialistuddannelse i evidensbaseret coaching.
  • At fremme dialoger og samarbejde mellem selskabets medlemmer, associerede medlemmer og andre interessenter med henblik på at højne kvaliteten af coachingydelser samt at sikre forbrugere større gennemskuelighed, en etisk forsvarlig behandling samt klageret.
  • At formidle faglig viden og synspunkter i offentligheden samt at profilere selskabets medlemmer og associerede medlemmer - herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.

Sidst opdateret d. 08-02-2014 08:51